Meldingen Op Kaart
Melding zoeken
  • Zoom in op de kaart
  • Of vul de straatnaam in bij ZOEK LOCATIE
  • Of vul het nummer van de melding in:
  • Klik vervolgens op de melding voor meer informatie.
Meldingnummer:
Datum melding:
Onderwerp:
Straat:
Buurt:
Status:
Afhandeling voor:
Vertragingsreden:
Datum afgehandeld:
Toelichting indien niet oplosbaar:
Toelichting bij afhandeling:
Gemeente Rotterdam krijgt meer dan 175.000 meldingen per jaar over de buitenruimte. In deze kaart worden alleen de actuele meldingen weergegeven. De meldingen die zijn verholpen blijven nog 30 dagen zichtbaar in de kaart.